บริษัท เคพีเอส โพลีเมอร์ จำกัด (KPS POLYMER CO.,LTD.) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช
2548 โดยมีเป้าหมายในการผลิตสินค้าต่างๆ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน
โดยผลิตสินค้าจากวัสดุโพลียูรีเทน (Polyurethane) เช่น อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์,
อุปกรณ์สำนักงาน และสินค้าตกแต่งอาคาร เป็นต้น
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมในการนำวัสดุ โพลียูรีเทน(Polyurethane)
มาทดแทนไม้ธรรมชาติ ที่นับวันจะหายากขึ้นไปทุกที ซึ่งถือว่าเป็นการสงวนทรัพยากรป่าไม้
และแหล่งกำเนิดแม่น้ำลำธารต่างๆ ไปในตัว ทั้งยังช่วยลดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันอีกทางหนึ่ง
ในความมุ่งหวังนี้ บริษัทฯ จึงผลิตคิ้วบัวโพลียูรีเทนคุณภาพสูง ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ดูดซับความชื้น
ปราศจากการรบกวนของปลวกและแมลงต่างๆ ไม่มีปัญหาการยืดหดตัวของวัสดุ มีน้ำหนักเบา
และสามารถตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอก ด้วยราคาที่เหมาะสมในท้องตลาด
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และตกแต่งได้
อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการติดตั้ง ทำให้เกิดความคล่องตัวในการก่อสร้างและตกแต่ง
ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นทั้งหลายเหล่านี้ คิ้วบัวโพลียูรีเทน จึงเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าในทุกกลุ่ม
อาทิเช่น สถาปนิก, มัณฑนากร, ผู้รับเหมาและเจ้าของบ้าน ในการตกแต่งอาคาร บ้านพักอาศัย
รวมทั้งโครงการหมู่บ้าน, คอนโดมิเนียม, โรงแรมและสถานที่สำคัญต่างๆ
 
KPS Polymer Co., Ltd. was established in 2005 with the commitment to produce
polyurethane products using modern machinery for a variety of end uses such as,
automotive accessories, office supplies and building decorative features, etc.
Polyurethane’s properties allow effective replacement of natural wood, with the benefit
of preserving the natural habitat and the environment. The Company produces
high-quality polyurethane cornice designs that are impervious to moisture.
Polyurethane is an alternative solution for termite sand insect problem. The product is
stable, inert, lightweight, and easy to prepare for decoration.Polyurethane is suitable
for both interior and exterior applications and is competitively priced.This saves on
construction and decoration costs, reduces installation time, and provides added
flexibility in construction and decoration. The outstanding benefits inherent
in polyurethane cornice products are well accepted by all house owners and
specified by architects, interior designers, and contractors for home development
projects,condominiums, hotels, and also well-known public buildings.
 
 
 
 
 
 
 
2013 © KPS Polymer All Rights Reserved  
Tel : 02-0413147, 02-0413148, 02-0501748  Fax : 02-0501749 Center : 081-3610811
kpspolymer@yahoo.com