บริษัท เค พี เอส โพลีเมอร์ จำกัด
KPS POLYMER CO.,LTD
 
315 ม.7 ถ.สุขุมวิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : kpspolymer@yahoo.com
 
315 Moo.7, Sukhumvit Rd.,
Bangpoomai, Muang Samutprakarn, 
Samutprakarn 10280 Thailand
E-mail : kpspolymer@yahoo.com
 
Tel : 02-0413147, 02-0413148, 02-0501748
Fax: 02-0501749 
Center : 081-3610811
 
 
ชื่อบริษัท : *
Company Name :
 
ชื่อบุคคลผู้ติดต่อ : *
Contact Name :
 
หมายเลขโทรศัพท์ : *
Phone Number :
 
อีเมล์ : *
Email :
 
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน (Important info, Please fill in correctly.)
ข้อความ : *
Message :
   
 
     
 
 
 
2013 © KPS Polymer All Rights Reserved  
Tel : 02-0413147, 02-0413148, 02-0501748  Fax : 02-0501749 Center : 081-3610811
kpspolymer@yahoo.com