Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6  
Step 7 Step 8  
 
  Step 1
 
  ตีเส้นแนวที่จะติดตั้งบัวตามขนาดของบัว
เพื่อกำหนดแนวเส้นให้บัวเดินตรงตามแนว
หากไม่ตีเส้นอาจทำให้แนวบัวหลังการติดตั้งคด
ในกรณีที่หน้างานมีปัญหาผนังไม่ได้แนวหรือฝ้าไม่ได้ระดับ
 
 
  Draw a dimension lines on ceiling and wall.