Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6  
Step 7 Step 8  
 
  Step 5
 
  ปิดร่องระหว่างบัว และฝ้าเพดาน
หรือผนังด้วยกาวยาแนวซีลแลนท์
 
 
  Fill the gap between moulding and ceiling or wall with
acrylic sealant.