Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6  
Step 7 Step 8  
 
  Step 8
 
  ทำความสะอาดอีกครั้งก่อนทำสี โดยบัว
โพลียูรีเทน สามารถทำสี
ได้ทุกประเภท ทั้งสีพ่นและสีทา
 
 
  Moulding can be painted with any
kind of painting.