Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6  
Step 7 Step 8  
 
  Step 3
 
  ผสมกาวพี.ยู. สำหรับงานภายใน อัตราส่วน 1:1
ทารอยต่อระหว่างบัว 2 เส้น โดยทาทั้ง 2 ด้าน
เช็คกาวส่วนเกินออกด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
 
 
  Mix P.U. adhesive for interior work and apply on
the joint of mouldings.
Clean the exceed glue with damp cloths.