Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6  
Step 7 Step 8  
 
  Step 6
 
  โป๊วปิดรอยต่อ และรอยหัวตะปูด้วยวอลล์พัตตี้
หรือสีโป๊วพลาสติก
 
 
  Fill screw or nail marks and surface imperfections with
wall putty.